Český úřad zeměměřický a katastrální zveřejnil ve své webové aplikaci Letecké měřické snímky archivní fotografie ze 40. a 60. let 20. století, které byly ve své době pořízeny pro vojenské účely. V této aplikaci již byly k dispozici fotografie ze 30. let a z doby po roce 2000. Nyní se z ní stává skvělý doplněk k ortofotomapě na webu Kontaminace Cenia, která je sestavená především ze snímků z 50. let.

Zbytky baterie protileteckých děl u Chotíkova na snímku z roku 1947 (ČÚZK)

Nově zveřejněné letecké fotografie lze využít k detailnímu poznání proměn české krajiny v průběhu dramatického 20. století. Na snímcích ze 40. let lze dohledat např. postupně se vylidňující vesnice v pohraničí, rozsáhlé plochy kulturní krajiny, jež v následujících letech zanikly při povrchové těžbě, nebo pozůstatky polních opevnění z 2. světové války.

Ovládání aplikace je jednoduché. Kliknutím do mapy vyberete místo zájmu a aplikace následně sama vypíše seznam všech dostupných leteckých snímků pro danou oblast.