Po loňské přestávce zveme všechny příznivce Asociace recentní archeologie a nadšené návštěvníky památek na naši tradiční jarní exkurzi. Během letošní výpravy, která se uskuteční 30. a 31. března, se společně vydáme na Domažlicko. Tento kraj je z pohledu recentní archeologie zajímavý především tím, že jím až do poloviny minulého století procházela česko-německá jazyková hranice. Část Domažlicka proto mohla po druhé světové válce pokračovat ve stejném vývoji jako zbytek českého vnitrozemí, druhou polovinu regionu však postihla destabilizace spojená s odsunem německy mluvícího obyvatelstva. Exkurze se tentokrát zaměří především na lidové stavitelství, torzální architekturu a zaniklé vesnice, ochuzeni však nebudou ani zájemci o industriální a militární archeologii nebo sakrální památky.

Svou cestu zahájíme v obci Pocinovice, v níž budeme moct obdivovat místní lidovou architekturu, poutní místo Dobrá Voda a nádraží z přelomu 19. a 20. století, které se unikátně zachovalo i s většinou příslušenství. Pokračovat budeme do Branišova, kde navštívíme kapli bl. Karla Rakouského a místo nehody vojenského vrtulníku Mil Mi-4 z roku 1960. Dále naše cestu bude směřovat do Kdyně, kde nás bude zajímat především nově zrekonstruovaný dům čp. 89. z druhé poloviny 18. století se zachovanou černou kuchyní. Následně se zastavíme v Koutu na Šumavě, ve kterém si prohlédneme místní zámek a pivovar. První den exkurze zakončíme barokním zámkem v Kanicích, v němž také přenocujeme.

V neděli se vypravíme do Milavčí, které jsou známé především pohřebištěm z doby bronzové, nás však bude zajímat hlavně místní škola z konce 18. století, která je jednou z nejstarších dodnes využívaných školních budov. Následně přijedeme do Domažlice, kde si prohlédneme centrum města a místní památky. Dále pojedeme přes obec Postřekov s její krásnou novorenesanční kaplí sv. Jakuba Staršího do rodiště spisovatele Jindřicha Šimona Baara Klenčí pod Čerchovem, kde budeme moct obdivovat místní lidovou architekturu. Následně přejedeme do zaniklé vsi Lučina (Grafenried), v níž si prohlédneme odkryté základy zbořeného kostela sv. Jiří, fary, zámku a několika dalších domů. Zastavíme se i v Šitboři, kde na nás bude čekat ruina kostela sv. Mikuláše. Naši cestu pak ukončíme na zámku v Poběžovicích.

Exkurze je otevřena pro všechny zájemce o recentní archeologii a památky z doby nedávné minulosti. Účastnický poplatek činí 100 Kč, pro členy ARA je exkurze zdarma. Přesun mezi lokalitami bude probíhat stejně jako v minulých letech ve vlastních automobilech. Je možné se domluvit na sdílení vozů. Ubytování na zámku v Kanicích bude zdarma, je však nutné vzít si s sebou vlastní karimatku a spací pytel. Pro zájemce je možné domluvit ubytování v některém z místních penzionů. Přihlásit se můžete do 24. března prostřednictvím přihlašovacího formuláře. Můžete se též přidat do facebookové události exkurze.